Podpora z EU

Podpora z EU

logolink-OP-PPR

V roce 2021 získala firma cleany rent s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy cleany rent s.r.o. na projektu cleany rent – online marketing v Praze za účelem identifikování vhodných marketingových kanálů s ohledem na cílovou zákaznickou skupinu a srozumitelnou komunikaci, jak služba funguje a co nabízí. Očekávaným výstupem je vznik strategie vstupu na trh, obsahová strategie a copywriting. Projekt cleany rent – online marketing spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2021 získala firma cleany rent s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy cleany rent s.r.o. na projektu cleany rent – webová aplikace v Praze za účelem vývoje webové aplikace s responzivním designem. Očekávaným výstupem je webová aplikace. Projekt cleany rent – webová aplikace spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2021 získala firma cleany rent s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy cleany rent s.r.o. na projektu cleany rent – video produkce v Praze za účelem produkce videa v různých časových délkách pro propagaci služby zejména na sociálních sítích. Očekávaným výstupem je video v HD kvalitě. Projekt cleany rent – video produkce spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2021 získala firma cleany rent s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes 2. výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy cleany rent s.r.o. na projektu cleany rent – PR v Praze za účelem analýzy firemní komunikace formou SWOT analýzy a vytvoření komunikační strategie. Očekávaným výstupem je SWOT analýza, medialist, tisková zpráva a články pro média. Projekt cleany rent – PR spolufinancován Evropskou unií.